Не кажувај либе

Не кажувај либе…

Processing and programming of the original arrangements: Damir Imeri except Dalibor Grubacevik(1), A.Mitevski(9)

Producer: Zoran Dzorlev, Aleksandar Mitevski

Executive producer: Zvonimir Popovik

 1. Ne kazuvaj libe… (N. Dzorlev)
 2. Dzipsi song (Vlatko Stefanovski)
 3. Koktel (V. Stefanovski, K. Kostov, Z. Hadzimanovski, V. Dimitrov, T. Bojadziev, D. Masevski)
 4. Kazi zosto me ostavi (N. Gounaris)
 5. Dupla votka (D. Pankovski)
 6. Nekogas i negde (V. Janevski)
 7. Nepravda (R. Jusufi)
 8. Mnogu solzi (R. Radivojevik)
 9. Dusha kaldrma (A. Mitevski)
 10. Letaj galebe (K. Kostov)
 11. Molci, molci (D. Masevski)
 12. Ljubi me i glavata gore (G. Koprov)
 13. Mesecina (K. Bukle)
 14. Eden baknez (P. Peshev)
 15. Go lazam sekoj nov refren (Lj. Mirkovski)